News Feature

ከላስቬጋሱ ዕልቂት የተረፈችው ኢትዮጵያዊት ሜሮን ታደሰ ስለሁኔታው በዝርዝር አስረዳች | ይዘነዋል


ከላስቬጋሱ ዕልቂት የተረፈችው ኢትዮጵያዊት ሜሮን ታደሰ ስለሁኔታው በዝርዝር አስረዳች | ይዘነዋል

1 Comment

1 Comment

  1. kassahun belay

    October 10, 2017 at 12:13 am

    ሽብር ፈጣሪዎች በየቦታው አሉ። መካከለኛው ምስራቅ ብቻ አይደለም። በጣም የሚያሳዝን ነዉ ከቅጽበት ስናፕ አድርጎ የሰንት ሰዎች ቤት አፍረሰ።
    የናንተ የፎቶ አቀማመጥ ግን በጣም የተዛባ ነው። የሜሮንን የሞድል ስራ ነው የምታስተዋውቁት ወይስ በሽብር የተፈጠረውን ሁኔታ የሚያሳይ ፎቶዎች ነው መለጠፍ የሚያስፈልገው? የሜሮንን ፎቶ ብታሳዩንም፣ በተለይ ግን ትኩረት ማድረግ የሚኖርበት በቬገሱ ሁኔታ ላይ ነበር።
    ለሁሉም ግን እንካን በሰላም አተረፋት እህታችንን

Leave a Reply

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

በብዛት የተነበቡ ጽሁፎች

To Top