News Feature

የማናልሞሽ ዲቦ 8ኛ ዓመት ማስታወሻ | ማናልሞሽ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት… | ልዩ ዘገባ ይመልከቱ

(ዘ-ሐበሻ) ሮጣ ሳትጠግብ ያጣናት “ዓሣ በለው” በሚለው ዘፈኗ በብዙዎች ዘንድ ታዋቂ የሆነችው ድምፃዊት ማንአልሞሽ ዲቦ ሕይወቷ ያለፈው ቅዳሜ ኅዳር 12 ቀን 2002 ዓ.ም. ለሕክምና ደቡብ አፍሪካ እንደደረሰች ነበር:: የዚህችን ተወዳጅ ድምጻዊት የሚዘክር አጭር ዘገባ ዘ-ሐበሻ አዘጋጅቷል ይመልከቱት::

1 Comment

1 Comment

  1. ራሄል

    December 15, 2017 at 12:26 pm

    ስራ ፈቶች!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

በብዛት የተነበቡ ጽሁፎች

To Top