ቀሲስ በላይና ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ ምን እያሰቡልን ይሆን? ምሕረት ዘገዬ (ከአዲስ አበባ)

1 min read

ከሁነኛ የመረጃ ምንጭ ያገኘሁትን አንድ አስደንጋጭ ዜና ላካፍላችሁ ብቅ ብያለሁ፡፡

በቅድሚያ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰን፤ አደረሳችሁ፡፡ ይህ የ2012 አዲስ ዓመት የብልጽግናና የመተሳሰብ እንዲሆንልን ከወዲሁ ተመኘሁ፡፡

የሀገራችን ጠላቶች ብዙ ነገሮችን ሞክረው በቅርቡ ደግሞ በሃይማኖቱ በመግባት ኦርቶዶክስን ለመከፋፈል እያሤሩ እንደሆነ የአደባባይ ምሥጢር ሆኗል፡፡ ሁሉም ዘዴያው ተሞክሮ ሲከሽፍ ወይም እንዳሳቡትና ባሰቡት ፍጥነት ሳይጓዝ ሲቀር ስስ ብልት በሆነው ሃይማኖት ገብተዋል፡፡

ይቀናቸዋል ወይንስ አይቀናቸውም ወደፊት የሚታይ ነው፡፡

እጅግ የሚገርመው ግን ቀሲስ በላይ የተባሉትን የኦሮምያ ቤተ ክህነት በሚል ከጃዋር ጋር ትልቅ የግንጠላ ሥራ እየሠሩ ያሉትን ዓለማዊ ካህን የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ ባለቤት የሆኑት አቶ ድንቁ የተባሉ ሰውዬ ቦሌ መንገድ በሚገኘው ካምፓሳቸው ዘመናዊ ቢሮና የቢሮ ፋሲሊቲ መስጠታቸው ነው፡፡ በዚያ ቢሮ ውስጥ ምን ሲጎነጎን እንደሚውልና እንደሚያድር ግልጽ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ የሚመለከታችሁ የሚዲያ አባላት ሁሉ እንድትከታተሉትና  ቢቻል አቶ ድንቁንም አነጋግራችሁ እንድታሳዉቁን በዜግነቴ አደራ እላለሁ፡፡ አቶ ድንቁ በኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆች የከበሩና ኢትዮጵያ አንቀባርራ የያዘቻቸው ቅልጥ ያሉ ሀብታም መሆናቸውን እናውቃለን፡፡ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ያላቸው ሀብት አልበቃ ብሎ በዘረኝነት አረንቋ ተዘፍቀው ብዙ ያልተገቡ ድርጊቶችን እንደሚፈጽሙ እንሰማለን፡፡ አሁን ደግሞ ምን ይሁን ብለው ለይቶላቸው ወደዚህ የዘቀጠ ተግባር እንደወረዱ ፈጣሪ ይወቅ፡፡

የኢትዮጵያ መበታተን ለዩኒቨርስቲያቸው ዕድገት አንዳች አስተዋፅዖ እንደማያደርግ ሊያውቁ በተገባቸው ነበር፡፡ ይህ የዘረኝነት ልምሻ ደግሞ እንደርሳቸው ላለ በትምህርት ዘርፍ ለተሠማራ ዜጋ አይመጥንም፡፡ ትምህርት አእምሮን ካላሳደገ፣ ትምህርት የኅሊና ሚዛናዊነትን ካልጠበቀ መማርና ማስተማር ከንቱ ነው፡፡

እነዘሀበሻና ሌሎችም በዩቲዩብና በፌስቡክ የምትሣተፉ ሁሉ በዚህ ነጥብ ዙሪያ የበኩላችሁን  የማጣራት ሥራ ሠርታችሁ እውነቱን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንድታሳውቁ በዚህ አጋጣሚ ጥሪየን አስተላልፋለሁ፡፡ እኛው ያሳደግነው ዐውሬ እኛኑ ሊበላን አይገባምና በትምህርቱ ጥራት ረገድ ከሚፈጽመው ሸፍጥ በተጓዳኝ ኢትዮጵያን ለማውደም የሚጣጣር ይህን ዓይት ሀኃላፊነት የጎደለው ተቋም ካለ ሕዝባዊ እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል፡፡ በአዲሱ ዓመትም ተማሪዎች ለከፍተኛ ትምህርት ሲመዘገቡ ይህን ነጥብ ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

2 Comments

 1. በገሃዱ ዓለም እውነት ተደብቃ አትቀርም፡፡ ይህ መረጃ እውነት ከሆነ የተለያዩ ሚዲያ የሚባሉ ተቋማት ምን እያደረጉ ነው፡፡ ለህሊና ቢሰራ ጥሩ ነው፡፡ የዩኒቨርሲቲ ባለቤት ሀብት ጣሪያ የደረሰው እኮ በምስኪኑ ልጆች የትምህርት ክፍያ ከዕለት እንጀራቸው ላይ በመቁረስ በሚከፍሉት ክፍያ መሆኑ እንዴት ይረሳል፡፡ አብዛኛው እኮ ተቸግሮ እንደሚማር ይታወቃል፡፡ ይህ በገዛ ዕራስ ልጅ ላይ እንደመቀለድ ይቆጠራል፡፡ አሳፋሪ ነው፡፡ እዛ የተማሩና የሚማሩ ወርቅዬ ኢትዮጵያዊያን ልጆች ይህንን ተግባር ማውገዝ አለባቸው፡፡

  ነገሩ እውነት ከሆነ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ተቋም ባለቤት ለዛውም ተማረ በሚባል እንዴት ይህ ድርጊት ይፈፀማል፡፤ የሃብት ጣሪያ ሲደረስ እኮ በ Maslow’s Hirerachy of Needs መሰረት Self–actualization stage ስለሚደረስ በግብረ-ሰናይ ስራ ላይ በመሳተፍ ለምስኪኑ ህዝብ የሚጠቅም ተግባር ላይ በመሰማራት በፈጣሪ ዘንድም credit ማስመዝገብ ይበጅ ነበር፡፡

  እስቲ በዓለም ላይ ያሉ ታዋቂ ግለሰቦች የተጠቀሰው ስቴይጅ ላይ ሲደርሱ ያደረጉትን ድንቅ ተሞክሮ ይታይ፡፡ ለአንድ ለተማረ ሰው ይህንን መንገሩ ባያስፈልግም ነገ የህሊና ፀፀት ውስጥ ገብቶ በህግም ተተያቂነት እንዳይመጣ መጠንቀቅ ይበጃል፡፡ ደሃው ህዝብ በቀን አንዴ መብላት ባልቻለበት እና ኑሮ ጣሪያ በደረሰበት አገር ገንዘብ የደፈናቸው የደሃውን ጩህት ባለመስማት አገር ለማጥፋት መሰማራት የጭቁኑን የኦሮሞ ተወላጅን ስሜት የሚገልፅ አይደለም፡፡

  አትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!

 2. ቤተክርስትያኑ እንደተከፈለ 44 አመት ስለሆነው በደርግ የተወሰደባቸውን ንብረት መመለስ አለብን “ለፊውዳል ኢምፔርያሊስት ሞአ አንበሳ” :: እንደገና ቤተክርስታያኑን ተመልሶ አንድ ለማድረግ “ከፊውዳል ኢምፔርያሊስት ሞአ አንበሳ” የተወረሰ ንብረትን በካሳ መልክ ወይም ንብረቱን እንዳለ (ለቀድሞ ባለቤቶቻቸው) “ለፊውዳል ኢምፔርያሊስት ሞአ አንበሳ” መመለስ ግድ ይላል:: ካልተመለሰ ወደ የማያባራ ክፍፍል ይገባናል ::

  The Church had been split since 1974,
  when the rev o lu tion ary Dergue (Com –
  mit tee) seized power, but par tic u larly
  when the Pa tri arch, Abune Tewophilos,
  who had served dur ing the lat ter reign of
  Em peror Haile Selassie I, was as sas si nated
  by the Dergue in 1979. The Dergue then
  in stalled Pa tri arch Abune Takla Haymanot,
  and later in stalled Pa tri arch Abune
  Merkorios, who went into ex ile in the US
  in 1991. He then was ac cepted as the Pa –
  tri arch by the di as pora Ethi o pian Or tho –
  dox com mu nity.
  The Tigré Popular Lib eration Front
  (TPLF) — when it seized con trol of Ethi –
  o pia with the col lapse of the Dergue and
  its So viet spon sors in 1991 — in stalled
  Pa tri arch Abune Paulos, and then, with
  his death in 2012, in stalled Pa tri arch
  Abune Mathias.
  Ethi o pi ans, who had never in his tory
  left their coun try in large num bers,
  flooded out af ter 1974 to cre ate a global
  di as pora, with as many as one-mil lion in
  North Amer ica. Most came to look to Pa –
  tri arch Abune Merkorios for spir i tual
  leadership.
  On July 26, 2018, Dr Abiy, im me di ately
  upon his ar rival in Wash ing ton, DC,
  brought church lead ers from Ethi o pia
  and the di as pora to gether as part of an
  Ethiopian Or tho dox Tewahedo Church
  Uni fi ca tion and Rec on cil i a tion cer e –
  mony. The two syn ods of the Church
  agreed — ap par ently with en thu si asm —
  to unite, re stor ing Pa tri arch Abune
  Merkorios to nom i nal head of the
  Church, de spite his now ad vanced age
  and frailty, with the TPLF-in stalled Pa tri –
  arch act ing, ef fec tively, as the chief ex ec u –
  tive of the Church, and re tain ing his rank
  and sta tus.
  This re uni fi ca tion was of stra te gic sig –
  nif i cance in it self, quite apart from the
  enor mous im pe tus it gave for the res to ra –
  tion of Ethi o pian iden tity. And it is sig nif –
  i cant, too, that the now-united Church
  lead er ship sees that a pil lar of the Church
  is its link to the Solomonic line rep re –
  sented by Ethi o pia’s Im pe rial dy nasty.
  The Church lead ers, to gether in Wash ing –
  ton, DC, for the Prime Min is ter’s visit,
  met with the Pres i dent of the Crown
  Coun cil of Ethi o pia, Prince Ermias Sahle-
  Selassie Haile-Selassie, grand son of Em –
  peror Haile Selassie, and af firmed their
  mu tual good will to work to ward im prov –
  ing Ethi o pian unity and de vel op ment.
  Prime Min is ter Abiy took Pa tri arch
  Abune Merkorios back to Addis Ababa
  with him when he re turned on Au gust 1,
  2018, end ing the Abune’s 27-year ex ile
  which be gan when he walked alone
  across the Ethi o pian bor der into Kenya.
  He re turned to Addis Ababa to be met by
  sev eral of fi cial bands and stands of sup –
  port ers and Church of fi cials at Bole In –
  ter na tional Air port, and went im me di –
  ately — through streets lined with
  sup port ers — to the Na tional Ca the dral,
  Holy Trin ity, where he met with Pa tri arch
  Abune Mathias.
  [In an emer gency meet ing called on
  July 30, 2018, the Ethi o pian Or tho dox
  Tewahedo Church Holy Synod based in
  Addis Ababa lifted the ex com mu ni ca tion
  of mem bers of the Holy Synod based in
  the US; the ex com mu ni ca tion had been
  in sti tuted soon af ter Pa tri arch Abune
  Merkorios left the coun try in 1991.]
  But what was sig nif i cant was that dur –
  ing the Prime Min is ter’s visit to Wash ing –
  ton, DC (he also vis ited Min ne ap o lis and
  Los An geles) he met with key Mus lim
  Ethi o pian lead ers, par tic u larly the Sul tan
  of Afar, Sul tan Hanfare Alimirah, who,
  like his late Fa ther, had op posed the
  Dergue and re mained a sup porter of the
  mon ar chy. He also ad dressed a large gath –
  er ing of Ethi o pian Mus lims. It was
  known that the Sul tan of Afar’s fam ily
  and en tou rage met with Crown Coun cil
  Pres i dent Prince Ermias dur ing the Prime
  Min is ter’s visit to Wash ing ton, DC.
  What was clear was that Dr Abiy had
  pre sided over not only the re uni fi ca tion
  of the Ethi o pian Or tho dox Church —
  say ing that it was im pos si ble to think of
  Ethi o pia with out tak ing note of the Ethi –
  opian Or tho dox Tewahedo Church (to
  which he does not be long) — but had
  also brought about a rap proche ment be –
  tween Or tho dox Chris tians, Protestant
  and Ro man Cath o lic Chris tians, and the
  dis tinct brand of Ethi o pian Is lam. It is
  dif fi cult to over state the uni fy ing im pact
  of Dr Abiy’s moves, not only with the
  Church, but also on end ing the con flict
  with Eritrea, and mov ing against cor rup –
  tion and in free ing large num bers of po –
  lit i cal pris on ers.
  It is also dif fi cult to re call when a sim i –
  lar pro cess of mass sup port — par tic u –
  larly on the scale of the Ethi o pian,
  Eritrean, and Djiboutian rally — has oc –
  curred in Af rica, uni fy ing not just a coun –
  try, but a re gion. The ab so lute and over –
  rid ing mes sage of Dr Abiy — which won
  the great est pub lic re sponse — has been
  to stress na tional unity over eth nic and
  re li gious di vi sions, and to stress that the
  sov er eignty of Ethi o pia was par a mount.
  The Domestic Impact
  There has been dis rup tion to a
  pat tern of na tional man age ment
  which had evolved over the 44
  years since the Dergue’s coup.
  This will take some time to sta bi lize, par –
  ticularly as Prime Minister Abiy moves
  heavily against po lit i cally and fis cally
  cor rupt for mer and cur rent of fi cials.
  It is sig nif i cant that the anti-cor rup –
  tion cam paign on which the Gov ern ment
  was now em barked was not, as in some
  coun tries, merely a dis guise to sup press
  po lit i cal op po si tion. The cor rup tion had
  been real, per va sive, and a source of much
  of the pub lic out rage.
  Ethi o pian an a lyst and for mer World
  Bank ex ecutive Dr Aklog Birara noted, in
  a post on ECADForum.com on May 19,
  2018: “Ethi o pian so ci ety has been ‘bleed –
  ing’ or hem or rhag ing from theft, graft,
  nep o tism, cor rup tion and il licit out flow
  of mas sive fi nan cial and hu man cap i tal
  for al most three de cades.” He also noted
  that the so lu tion for Ethi o pia was not
  more for eign aid, given that the pre vi ous
  Gov ernment had already received $30-
  bil lion from the US alone, and that this
  was, es sen tially, sto len by the then- lead –
  er ship. He praised the new Prime Min is –
  ter’s at tempts to re cover funds, pros e cute
  cor rupt of fi cials, and to em power the
  Ethi opian economy.
  https://borkena.com/2019/09/03/ethio-telecom-implementing-a-three-years-strategic-plan/

  Ethio Telecom CEO, Firehiwot Tamiru

  borkena
  September 3, 2019

  Ethiopia’s giant state-owned telecommunication company, Ethio Telecom, is implementing a three years strategic plan since July of this year, Ethiopian News Agency (ENA)reported last week.

  The plan is developed in accordance with the Ethiopian government’s reform direction, and it is intended to make Ethiotelecom lead the business “with a competitive mindset,” Frehiwot Tamiru, CEO, has told journalists during briefing.

  “To ensure competitiveness and sustainable growth of the company, the strategy has been developed by considering and reviewing relevant government policies, international best practices, and industry trends as well,” reported ENA.

  EthioTelecom also plans for better service quality, accessibility, and service expansion in the capital Addis Ababa and regions during the current Ethiopian fiscal year.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.